Gynekologická ambulance MUDr. Alexander Závěrka
Tylova 28, 405nbsp;02 Děčín
www.gyn-az.cz

Externí partneři

  • Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň - cytologická a bioptická laboratoř
  • Diagnostika s.r.o., Ústí nad Labem - biochemická laboratoř
  • Psychoterapeutická ambulance Děčín
  • Gyn. – por. klinika 1.LF UK, VFN Praha
  • Dermatovenerologická ambulance, MUDr. Kreuzingerová, Děčín
  • Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, o.z., KZ a.s.
Copyright © 2012 Gynekologická ambulance MUDr. Alexander Závěrka